Böcek ilaçlama sektörü, ülkemizdeki durumu gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok da parlak olmayan, az hizmet talep edilen ve uygun şartlarla hizmet sunmayan firmaların bulunduğu bir sektör olarak kabul edilebilir.

Böcek ilaçlama İstanbul gibi büyük ve riskli bölgelerde bulunan illerimiz açısından çok önemli bir hizmet olduğundan, sektördeki durumu ve böcek ilaçlama hizmeti almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken konuları incelemek faydalı olacaktır.

Böcek İlaçlama Sektöründeki Açıklar

İstanbul böcek ilaçlama hizmetlerinden faydalanmayı gerektiren haşere problemleri, gelişmemiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada önemli sağlık sorunlarına ve maddi kayıplara yol açan problemlerdir.

Diğer canlıların ve tabi insanların artıklarıyla beslenen, onların yaşam alanlarında kendilerine uygun yerler bularak yuvalanan haşereler, tifüs, tifo, kolera, sarılık, Kırım Kongo kanamalı ateşi, verem, sıtma gibi birçok hastalığın yayılmasına ve besin kaynaklarının kirlenmesine ya da tükenmesine yol açan canlılardır. Dolayısıyla haşere sorunları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi önemli sağlık örgütleri ve Birleşmiş Milletler gibi siyasal yapılanmalar/örgütler tarafından dikkatli bir şekilde takip edilen, mücadele yöntemleri geliştirilen ve yayınlanan sorunlardır.

Sağlık örgütleri tarafından haşereyle mücadele yöntemlerinin araştırılması veya mücadele yöntemleri geliştirilmesi için harcanan büyük miktardaki kaynaklar, bu örgütler tarafından yayınlanan yöntemlerin hayata geçirilmesi sayesinde sağlık sorunlarını/maddi kayıpları engelleyerek faydalı biçimde kullanılan kaynaklar durumuna gelmektedirler. Ama bu örgütlerin yaptıkları araştırmalar sonucunda belirledikleri kriterlere uygun olarak yapılmayan haşereyle mücadele çabaları, böceklerin ortaya çıkardıkları sağlık sorunlarını ya da maddi kaynakları önlemekte yetersiz kalmaktadırlar. Yani haşereyle mücadele çabalarının başarıya ulaşması için, Avrupa Yakası Böcek İlaçlama gibi kelimeleri kullanarak internette arattığınız ve tespit ettiğiniz firmaların Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar tarafından belirlenen ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kriterlere uygun şekilde hizmet veren firmalar olması gerekir.

Böcek ilaçlama sektöründe yaşanan en büyük problemlerden birisi, muhtemelen ilk sırada yer alan problem budur. Arama motorlarında Anadolu Yakası Böcek İlaçlama kelimeleriyle onlarca firmaya ulaşabilirsiniz ama bu firmaların önemli bir bölümü Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak çalışmayan, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınması gereken çalışma iznini/ruhsatı almamış olan firmalardır.

Böcek İlaçlama Hizmeti Talepleri

Böcek İlaçlama sektöründe karşılaşılan bir başka sorun, sektörde uygun şekilde hizmet veren firmalardan bile yeterince hizmet talep edilmemesidir. Amerika, Almanya gibi ülkelerde bu türde bir sorunla karşılaşan kişiler, %90’a varan oranlarda böcek ilaçlama hizmetleri sağlayan firmalardan yardım istemektedirler. Ülkemizde böcek ilaçlama hizmeti talep eden kişilerin böcek/haşere sorunu yaşayan kişilere oranı ise %10-20 aralığında kalmaktadır.

Uygun şartlarla hizmet veren, sağlık örgütlerince belirlenen kriterlere uyan, gerekli yatırımları hatta daha fazlasını yapmış olan ve sadece birkaç saat içinde böcek/haşere sorunlarından kurtulmanızı sağlayan Batı Haşere Kontrol Hizmetleri firması gibi sektörün lider firmaları bile, hizmetlerini talep eden kişi sayısının çok düşük olduğunu dile getirmektedirler.

İstanbul’un her bölgesine saatler içinde hizmet verebilen ve verdiği hizmetleri bocekilaclamaistanbul.gen.tr adresinde tanıtan firmanın yetkilileri, sektördeki en önemli sıkıntılarının yetkisiz firmalarla mücadele etmekten ziyade, böcek ilaçlama hizmetini talep eden kişi sayısının düşük rakamlarda kalması olduğunu ifade etmektedirler.

Oysa böceklerle bireysel yollarla mücadele etmek hem sonuçsuz kalabilen hem de zehirlenme/yaralanma riski gibi riskler taşıyan eylemlerdir. Maddi açıdan değerlendirildiğinde ise,  Batı Haşere Kontrol Hizmetleri gibi örmek firmalar tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetinin (ve sağladıkları sonuçların), bireysel mücadele halinde katlanılan maliyetlerden daha düşük ve çok daha başarılı sonuçlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç

Böcek ilaçlama sektörü ve sektörün örnek gösterilen firması değerlendirildiğinde, Fare İlaçlama İstanbul tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanın, her iki taraf açısından da en mantıklı/faydalı davranış biçimi olduğu söylenebilir.

Böcek ilaçlama sektörünün gelişmesini sağlayan bu davranış biçimi, sektörde hizmet veren firmaların kurumsallaşmalarını, sağlık örgütleri tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak çalışmaya başlamalarını, hizmet talebinde bulunan kişilere daha uygun fiyatlarla daha iyi hizmetler sunmalarını sağlayacaktır.

cloud-server
Yorum Aboneliği
Yorumu Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments