İşte bu durumda da, halk ankara escort uğradıkları sorunun kaynağını araştırmalı ve gerekirse de itiraz etmelidir. Aslında, halkın çoğunluğunun tam güven duyduğu yönetimlere de şüpheci yaklaşılmalıdır. Çünkü genellikle ya bu izlenim verilmek istenmiş olunur ya da halk liderlerin uğraşlarını sorgulamaktan uzaktır. Adalet ancak, halkın araştıran ve düşünen kesiminin yer aldığı bir küfeyle, denk miktarda güvenin olduğu bir terazide sağlanır. Arda kalan kesimi cezp eden durumlar, genellikle bir tür politik stratejidir. Düşünen kesimden, birilerinin bu küfeyi terk etmesiyle; halkın düşerek güvenin yükselişe geçtiği görülür. İşte, zayıf kesime aktarılan güvenin yükselişi bu türlüdür. Ve en tepede olan sözde ‘’güven’’i yeniden yarıya getirecek olan politik çevrenin gücüdür. Ve burada iki adet güven vardır. Birincisi gözü boyanmış varoş çevrenin, aldatmacalara kanarak körü körüne duyduğu güvendir. Diğeriyse, iktidarın yargıya duyduğu güvendir. Kendi ruhuna karşı adil olamayan insanların sağlayacağı adalet, savaşta sürülen saadet gibidir. Savaşı, halk verir; kazancıysa baştakiler kazanır. Ancak olayın garip yanı bu düzende ki, tek gelir iktidar çevresine konuşlandırılmasıdır.

Yani şunu söyleyebiliriz ki, görünenler katiyen gerçeği yansıtmaz; çünkü gerçek göze yansıyandan çok daha fazlasıdır. İktidarın ileri sürdüğü güvende, bir çeşit aydınlık yaygarasından ibarettir. Çünkü nesneyi, görmek için yalnızca belirli bir ölçütte ışığa ihtiyaç duyulur. Dahasıysa gözümüzü alır ve bizi olağan akışın gözleminden dahi yoksun bırakmanın yanı sıra baş ağrısı yaratır. İşte bu insanların kurmaca aydınlığı yalnızca bundan ibarettir ve istedikleri düzen bu yolla işleme imkânına erişir. Gerçek elde edilen çıkarımların, ilhamıyla oluşturulan düşüncelerde saklıdır. Gerçeği görmek isteyen insanlar, gerçeği gözlerin gördüğünden fazlasında aramalıdırlar. Önemli olan yalnızca oyunun sergilendiği perdeyi görmek değildir; çünkü bazen perdenin ardındaki teferruatlar perdeden de, doğru kabul ettiklerimizden de çok daha önemli olabilir.

Bunun ardından halktaki bilinçli kesimin, şikâyetleri valiyi atayan ve denetleyen birime ulaşır. Ancak bu duruma rağmen, gereği yapılmıyor ve de şikâyetler yok sayılıyorsa; buradan atayan birimin durumdan haberdar olduğunu ve bu sistemin ülkenin tüm yönetim birimlerini sardığını hatta valinin yalnızca üst yönetimi ve yandaşlarını desteklediği fikrine dahi kapılabiliriz. Bu noktada, vali değişime uğrasa dahi eski disipline ve güvene erişilmesi, gerçek anlamda güçtür. Ancak, değiştirilmesi durumunda da; yine aynı kuvvetin yönlendirmesiyle benzeri bir valinin atanacağı düşünülebilinir.

Burada olduğu gibi içine kapanık ve tek bir zümreye ait olan, dış kesimin erişimini istemeyerek, alternatifi yine kendilerinden ibaret kılan yönetimler: Ya yürüttükleri gelişime dönük çalışmanın, dış kesimin etkisiyle duraksayacağını ve şuan ki yönetimin eryaman escort zaten dışa muhtaç olmaksızın birbirini tamamladığı Ya da yönetimdeki kimseler halkın değil, halktan bağımsız ve illegal olarak devlet içerisinde kurulan birimin çıkarlarını gözeterek, bunu açığa çıkarabilecek tehditleri kendilerinden uzak tutmayı yeğlemişlerdir. Olağan gidişatın memnuniyetsizliği, gelişimi isteyen birinin diktatörlük nedeniyken; kötü yönetimlerin iktidar aşkı genellikle şan, şöhret, isteği ile sivil olmaya ve hesap vermeye karşı duyulan korkudan oluşmuştur.

Yorumlar